logo1-san-xuat-luoi-thep-b40
logo2-san-xuat-luoi-thep-b40
logo3-san-xuat-luoi-thep-b40
logo4-san-xuat-luoi-thep-b40

Lưới B40 bọc nhựa dây 3mm

Ô 4cm, khổ 1m2
Mua ngay

Lưới B40 bọc nhựa dây 2.7mm

Ô 5cm, khổ 1m4
Mua ngay

Lưới B40 bọc nhựa dây 2.5mm

Ô 6cm, khổ 1m5
Mua ngay

Lưới B40 bọc nhựa dây 2.2mm

Ô 8cm, khổ 1m8
Mua ngay

Lưới B40 mạ kẽm dây 2.7mm

Ô 5cm, khổ 1m3
Mua ngay

Lưới B40 mạ kẽm dây 2.5mm

Ô 5cm, khổ 1m5
Mua ngay

Lưới B40 mạ kẽm dây 3mm

Ô 8cm, khổ 1m8
Mua ngay

Lưới B40 mạ kẽm dây 2mm

Ô 10cm, khổ 2m
Mua ngay

Lưới kẽm thép hàn dây 2.5mm

Ô 5cm, khổ 1m2
Mua ngay

Lưới kẽm thép hàn dây 2.2mm

Ô 12cm, khổ 1m3
Mua ngay

Lưới kẽm thép hàn dây 2mm

Ô 18cm, khổ 1m5
Mua ngay

Lưới kẽm thép hàn dây 1.8mm

Ô 20cm, khổ 2m
Mua ngay

Lưới mắt cáo dây 2.2mm

Ô 6x12cm, khổ 1m
Mua ngay

Lưới mắt cáo dây 2.5mm

Ô 7x14cm, khổ 1m1
Mua ngay

Lưới mắt cáo dây 2.7mm

Ô 10x20cm, khổ 1m5
Mua ngay

Lưới mắt cáo dây 3mm

Ô 15x30cm, khổ 1m8
Mua ngay

Lưới dập lỗ Inox 304 dày 0.4mm

Ô 4mm, khổ 1m
Mua ngay

Lưới dập lỗ Inox 304 dày 0.5mm

Ô 5mm, khổ 1m2
Mua ngay

Lưới dập lỗ Inox 304 dày 0.6mm

Ô 4mm, khổ 1m4
Mua ngay

Lưới dập lỗ Inox 304 dày 0.8mm

Ô 6mm, khổ 1m1
Mua ngay

Rọ đá mạ kẽm P6

Ô 6x8cm, , dây 2.2mm,
viền 2.7mm
Mua ngay

Rọ đá bọc nhựa P8

Ô 8x10cm, , dây 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá mạ kẽm P10

Ô 10x12cm, , dây 2.7mm,
viền 3.4mm
Mua ngay

Rọ đá bọc nhựa P10

Ô 10x12cm, , dây 2.5mm,
viền 3.0mm
Mua ngay